Det händer ibland att man måste arkivera material för en längre tid, i tillslutna boxar. Hur ska man då gå tillväga?

Packtejp har både förespråkare och kritiker i det här sammanhanget. Vi väljer dock att gå den gyllene medelvägen, och säger helt enkelt att huruvida du bör använda packtejp är en fråga om hur lång tid du tror kommer gå innan det blir dags att packa upp boken.

Packtejp är som vi alla vet ganska klistrigt. Därför kan du, om du packar upp materialet efter något år, fastna med det i tejpen. Har du bara lite otur får du bara lite klister på pappret, har du riktig otur kan det bli en reva. Förvarar du arkivboxen längre tid, säg fem år eller mer, hinner klistret torka och du drabbas inte av detta problem.

Det finns många alternativ till tejp, vare sig du ska förvara materialet i boxen för en kort eller för en längre tid. Ska materialet plockas fram ofta kan man knyta ihop boxen med ett snöre, det var det vanliga förr i tiden och det fungerade alldeles utmärkt.

Om boxen ska förslutas för en längre tid kan man även lacka igen den, som man gjorde med julklappar förr i tiden. Då har man dessutom möjlighet att sätta sitt sigill på boxen.