När man är liten är det allra mesta nytt i livet och de är vi vuxna i omgivningen som är ansvariga för att lära ut så mycket så mycket och hjälpa till att skapa sunda värderingar. Barn lär sig mycket genom att iaktta och genom att härmas men några av de bästa hjälpmedel som vuxna kan hjälpa till med är barnböcker och leksaker. Genom att läsa barnböcker för sina barn ger man dem inträde till helt nya världar men hjälper också till att utveckla deras ordförråd och förståelse. Leksaker hjälper sedan till att utveckla fantasin och kreativiteten och är även ett utmärkt sätt att få testa de nya orden.

Idag finns det ett stort utbud av barnböcker, vilket det inte alltid har funnits tidigare. Både barn och vuxna kan lära sig mycket om världen genom sagor. Även om inte barnböcker och leksaker har funnits lika länge som människan så har man länge lärt sig genom sagor och att leka. Innan sagoböcker fanns tryckta i bokform berättade de äldre sagor för de yngre, som de i sin tur fått berättade för sig när de varit yngre. Innan man hade TV och all den typ av media som vi har idag, hade man helt enkelt andra sätt att underhålla sig på. Innan man kunde gå till en leksaksaffär och köpa leksaker lekte barn med saker man hittade i naturen och med varandra. Egentligen har inte så mycket ändrats, som vi ibland kanske tror.