Det läggs inte tillräckligt mycket tid på att bevarar gamla filmer, och sprids inte heller tillräckligt mycket information om hur man gör detta på effektivast tänkbara sätt.
Det finns många filmformat som har gått förlorade i och med den uppdaterade tekniken, och konsekvensen blir ju beklagligt nog att fina filmer försvinner i och med att de inte uppdateras till de nya formaten.

Men det går faktiskt att, på ett ganska smidigt sätt, göra exempelvis VHS till DVD, något som underlättar all form av digitalisering av film. När man väl har gjort en film till DVD (oavsett från vilket format det varit innan; det kan till och med vara Super 8 t ex) så blir det i sin tur mycket lättare att på ett framgångsrikt sätt föra över den filmen till datorn. Och finns den väl i datorn kan man ju i princip göra vad man vill med den – skriva ut den i nya format, publicera online, redigera på olika sätt och så vidare.
Så glöm inte bort att det faktiskt går att spara och återanvända filmer som spelats in för år och dag sedan, oavsett vilket format de har!